THÔNG BÁO

HƯỚNG DẪN KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

 

1/ Mỗi giáo viên phải làm kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ( đóng thành tập nộp cho tổ trưởng – mẫu kế hoạch tải trên Website của trường )

 

2/ Giáo viên dựa vào nội dung kế hoạch của trường để làm kế hoạch cá nhân để thống nhất – Tổ trưởng dễ chấm điểm

(  Giáo viên lựa chọn 01 trong 04 mô đun của nội dung bồi dưỡng 3 để làm kế hoạch (tổng số 4 mô đun thời lượng 60 tiết ) Nội dung 1 và 2 do SGD cung cấp.

 

3/ Tổ trưởng căn cứ vào từng nội dung để chấm điểm, đánh giá xếp loại giáo viên ( Căn cứ vào dự giờ, thao giảng, tham gia các hội thi, thực tế giảng dạy, công tác chủ nhiệm, ĐDDH, soạn giáo án  của những tháng trước…để đánh giá chấm điểm ) lưu vào hồ sơ của nhà trường để xét thi đua, thực hiện chế độ chính sách, sử dụng giáo viên.

 

4/ Mỗi giáo viên có sổ ghi chép quá trình tự bồi dưỡng của mình trong 3 nội dung theo kế hoạch .

 

5/ Hình thức bồi dưỡng : Sinh hoạt tổ chuyên môn , học từ xa, học qua mạng Internet

6/ Thời gian giáo viên nộp kế hoạch  cho Tổ trưởng hạn chót : 28/01/2016

TTCM duyệt và nộp cho Hiệu trưởng hạn chót ngày 29/01/2016.

7/ Giáo viên đạt sẽ được cấp giấy chứng nhận

+ Đánh giá kết quả : Xem kế hoạch của nhà trường

Tài liệu :

- Các mô đun tự chọn của nội dung 3:  giáo viên truy cập vào địa chỉ http://taphuan.moet.gov.vn tải về và in tài liệu để sử dụng . Khuyến khích giáo viên sử dụng thêm các tài liệu tự tìm tòi, khai thác được.

 

Lưu ý : Căn cứ vào kế hoạch của Phòng GD&ĐT

(Những giáo viên không hoàn thành chương trình BDTX giáo viên sẽ không được xét thi đua trong năm học).

                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                 Phạm Văn Bé