PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN CÁI RĂNG (Dự thảo)
BẢNG PHÂN BỐ SỐ TUẦN CHUYÊN MÔN CẤP THCS
NĂM HỌC: 2016-2017
 
THÁNG TUẦN THỜI GIAN GHI CHÚ
 Học kỳ I (15/8/2016 đến 31/12/2016): Có ít nhất 19 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho hoạt động khác.
    08/8/16 đến 13/8/16 Ổn định tổ chức
8/2016 (2 tuần) 1 15/8/16 đến 20/8/16 Vào chương trình
2 22/8/16 đến 27/8/16  
9/2016 (5 tuần) 3 29/8/16 đến 03/9/16 Quốc khánh 02/9
4 05/9/16 đến 10/9/16 Khai giảng ngày 05/9/2016
5 12/9/16 đến 17/9/16  
6 19/9/16 đến 24/9/16  
7 26/9/16 đến 01/10/16  
10/2016 (4 tuần) 8 03/10/16 đến 08/10/16  
9 10/10/16đến 15/10/16  
10 17/10/16 đến 22/10/16 Kiểm tra giữa học kỳ I
11 24/10/16đến 29/10/16  
11/2016 (4 tuần) 12 31/10/16 đến 05/11/16  
13 07/11/16 đến 12 /11/16  
14 14/11/16 đến 19/11/16 Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016.
15 21/11/16 đến 26 /11/16  
12/2016 (4 tuần) 16 28/11/16 đến 03/12/16  
17 05/12/16 đến 10/12/16  
  12/12/16 đến 17/12/16 Kiểm tra học kỳ I (12-23/12/2016)
18 19/12/16 đến 24/12/16  
19 26/12/16 đến 31/12/16 Nghỉ Tết dương lịch 01/01/2017.
 Học kỳ II (02/01/2017 đến 24/5/2017): Có ít nhất 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho hoạt động khác.
01/2017 (3 tuần) 20 02/01/17 đến 07/01/17  
21 09/01/17 đến 14/01/17  
22 16/01/17 đến 21/01/17  
23 23/01/17 đến 26/01/17  Dự kiến tuần 23
02/2017 (4 tuần)   30/01/17 đến 04/02/17  Nghỉ tết Nguyên đán  sẽ có văn bản riêng
24 06/02/17 đến 11/02/17  
25 13/02/17 đến 18/02/17  
26 20/02/17 đến 25/02/17  
3/2017 (5 tuần) 27 27/02/17 đến 04/3/17  
28 06/3/17 đến 11/3/17  
29 13/3/17 đến 18/3/17 Kiểm tra giữa học kỳ II.
30 20/3/17 đến 25/3/17  
31 27/3/17 đến 01/4/17  
4/2017 (4 tuần) 32 03/4/17 đến 08/4/17 Giỗ tổ Hùng Vương 6/4.
33 10/4/16 đến 15/4/16  
34 17/4/17 đến 22/4/17  
35 24/4/17 đến 29/4/17 Nghỉ lễ 30/4; 01/5. 
5/2017 (2 tuần)   01/5/17 đến 06/5/17 Kiểm tra học kỳ II (02-13/5/2017)
36 08/5/17 đến 13/5/17  
37 15/5/17 đến 20/5/17  
    22/5/17 đến 27/5/17 Hoàn thành chương trình; Thi TN THCS song ngữ 
    29/5/17 đến 03/6/17 Xét lên lớp, ghi học bạ-ôn tập thi lại, tổng kết…Hoàn thành xét TN.THCS trước ngày 04/6/2017