Hôm nay: Thứ sáu, 19 Tháng 10 2018

Trang chủ Hoạt động giáo dục Giao dục nhà trường Giáo dục nhà trường HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 2
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 2 PDF. In Email
Viết bởi thcslbcairang   
Thứ năm, 22 Tháng 9 2016 06:19

Những vấn đề dạy học cần chú ý:

- Thiết kế các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cụ thể được tiến hành theo 8 bước: Xem / Download

- Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh: Xem / Download

- Câu hỏi tham khảo: Xem / Download

- Mô hình trường học mới VNEN : Xem / Download

- PHÂN BỐ SỐ TUẦN CHUYÊN MÔN :  Xem / Download

Cập nhật ngày Thứ năm, 22 Tháng 9 2016 09:46