Hôm nay: Thứ sáu, 19 Tháng 10 2018

Trang chủ Hoạt động giáo dục Giáo dục trong nước Giáo dục trong nước CHẤN CHỈNH LẠM THU Số: 1585 /SGDĐT-KHTC
CHẤN CHỈNH LẠM THU Số: 1585 /SGDĐT-KHTC PDF. In Email
Viết bởi thcslbcairang   
Thứ hai, 06 Tháng 10 2014 02:17

Tiếp tục chấn chỉnh tình trạng

lạm thu trong các sở cơ sở giáo dục.

 

Cập nhật ngày Thứ hai, 06 Tháng 10 2014 05:20