Hôm nay: Thứ ba, 20 Tháng 2 2018

Trang chủ Hoạt động giáo dục Giáo dục trong nước Giáo dục trong nước
Giáo dục trong nước
title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Luật số: 74/2014/QH13 thcslbcairang 254
2 Luật số: 71/2014/QH13 thcslbcairang 236
3 Luật số: 70/2014/QH13 thcslbcairang 239
4 Luật số: 69/2014/QH13 thcslbcairang 217
5 Luật số: 61/2014/QH13 thcslbcairang 216
6 Luật số: 59/2014/QH13 thcslbcairang 233
7 Luật số: 30/2013/QH13 thcslbcairang 238
8 TÀI LIỆU LIÊN MÔN thcslbcairang 333
9 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ DẠY THÊM, HỌC THÊM Số: 681/HD-SGDĐT thcslbcairang 307
10 QUYẾT ĐỊNH Số: 06/2013/QĐ-UBND thcslbcairang 298
11 THÔNG TƯ 07Số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC thcslbcairang 290
12 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 thcslbcairang 911
13 THÔNG TƯ 17Số: 17/2012/TT-BGDĐT thcslbcairang 264
14 CHỈ THỊ VỀ LỀ LỐI LÀM VIỆC Số: 01/2012/CT-UBND thcslbcairang 267
15 TT-BGDĐT thcslbcairang 293
16 CHẤN CHỈNH LẠM THU Số: 1585 /SGDĐT-KHTC thcslbcairang 267
17 LUẬT VIÊN CHỨC số:58/2010/QH12 thcslbcairang 353
18 THÔNG TƯ ĐIỀU LỆ NHÀ TRƯỜNG Số: 12/2011/TT-BGDĐT thcslbcairang 259
19 QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO thcslbcairang 293
20 QUYẾT ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ Số 03/2007/QĐ-BNV thcslbcairang 282
 
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»
Trang 1 của 2