Hôm nay: Thứ sáu, 19 Tháng 10 2018

Trang chủ Hoạt động giáo dục Giáo dục trong nước Giáo dục trong nước
Giáo dục trong nước
title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH thcslbcairang 124
2 Luật số: 74/2014/QH13 thcslbcairang 320
3 Luật số: 71/2014/QH13 thcslbcairang 307
4 Luật số: 70/2014/QH13 thcslbcairang 307
5 Luật số: 69/2014/QH13 thcslbcairang 289
6 Luật số: 61/2014/QH13 thcslbcairang 283
7 Luật số: 59/2014/QH13 thcslbcairang 306
8 Luật số: 30/2013/QH13 thcslbcairang 306
9 TÀI LIỆU LIÊN MÔN thcslbcairang 404
10 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ DẠY THÊM, HỌC THÊM Số: 681/HD-SGDĐT thcslbcairang 381
11 QUYẾT ĐỊNH Số: 06/2013/QĐ-UBND thcslbcairang 366
12 THÔNG TƯ 07Số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC thcslbcairang 371
13 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 thcslbcairang 1033
14 THÔNG TƯ 17Số: 17/2012/TT-BGDĐT thcslbcairang 331
15 CHỈ THỊ VỀ LỀ LỐI LÀM VIỆC Số: 01/2012/CT-UBND thcslbcairang 334
16 TT-BGDĐT thcslbcairang 373
17 CHẤN CHỈNH LẠM THU Số: 1585 /SGDĐT-KHTC thcslbcairang 345
18 LUẬT VIÊN CHỨC số:58/2010/QH12 thcslbcairang 440
19 THÔNG TƯ ĐIỀU LỆ NHÀ TRƯỜNG Số: 12/2011/TT-BGDĐT thcslbcairang 330
20 QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO thcslbcairang 361
 
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»
Trang 1 của 2