Hôm nay: Thứ sáu, 25 Tháng 5 2018

Trang chủ Hoạt động giáo dục Giáo dục trong nước Giáo dục trong nước
Giáo dục trong nước
title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH thcslbcairang 18
2 Luật số: 74/2014/QH13 thcslbcairang 291
3 Luật số: 71/2014/QH13 thcslbcairang 274
4 Luật số: 70/2014/QH13 thcslbcairang 275
5 Luật số: 69/2014/QH13 thcslbcairang 259
6 Luật số: 61/2014/QH13 thcslbcairang 258
7 Luật số: 59/2014/QH13 thcslbcairang 277
8 Luật số: 30/2013/QH13 thcslbcairang 281
9 TÀI LIỆU LIÊN MÔN thcslbcairang 376
10 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ DẠY THÊM, HỌC THÊM Số: 681/HD-SGDĐT thcslbcairang 349
11 QUYẾT ĐỊNH Số: 06/2013/QĐ-UBND thcslbcairang 341
12 THÔNG TƯ 07Số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC thcslbcairang 333
13 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 thcslbcairang 977
14 THÔNG TƯ 17Số: 17/2012/TT-BGDĐT thcslbcairang 303
15 CHỈ THỊ VỀ LỀ LỐI LÀM VIỆC Số: 01/2012/CT-UBND thcslbcairang 307
16 TT-BGDĐT thcslbcairang 338
17 CHẤN CHỈNH LẠM THU Số: 1585 /SGDĐT-KHTC thcslbcairang 308
18 LUẬT VIÊN CHỨC số:58/2010/QH12 thcslbcairang 404
19 THÔNG TƯ ĐIỀU LỆ NHÀ TRƯỜNG Số: 12/2011/TT-BGDĐT thcslbcairang 301
20 QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO thcslbcairang 331
 
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»
Trang 1 của 2